1. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za swoich gości.
 2. Dziecko uczestniczące w imprezie bez rodziców pozostaje pod opieką Organizatora przyjęcia.
 3. Organizator zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowaną dzień przed przyjęciem liczbę dzieci.
 4. Płatność za przyjęcie następuje po przyjęciu (gotówką).
 5. Dodatkowi (niezadeklarowani) goście zostaną doliczeni do przyjęcia za zgodą Organizatora – w innym przypadku za dzieci zobowiązani są zapłacić rodzice dziecka.
 6. Dzieci, które w pełni nie skorzystają z przyjęcia (do 1,5 roku), płacą wg. cennika za wejście na salę – nie przysługuje im nakrycie oraz poczęstunek urodzinowy.
 7. Do każdego przyjęcia przydzielony jest jeden animator, który dba wyłącznie o  Państwa gości oraz oprawę przyjęcia.
 8. Przyjęcie trwa 2 godziny. Po tym czasie należy opuścić salę zabaw.
 9. Sala zabaw zobowiązuje się do organizacji przyjęcia zgodnie z przedstawioną i zaakceptowana przez Organizatora ofertą.
 10. Dodatkowe animacje prosimy zgłaszać na 3 dni przed planowanym przyjęciem.
 11. O zmianie pakietu należy poinformować najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjęciem.
 12. Przyjęcia organizowane w weekend oraz święta, potwierdzone zadatkiem, nie podlegają możliwości przeniesienia na inny termin.
 13. Przyjęcia organizowane od poniedziałku do piątku można przenieść na inny termin. Nowy termin musi zostać podany w ciągu 3 dni od otrzymania przez nas informacji o odwołaniu pierwotnego terminu. W przypadku przekroczenia tego terminu zadatek wpłacony na poczet przyjęcia nie podlega zwrotowi.
 14. Zadatek wpłacony na poczet przyjęcia zostaje rozliczony po przyjęciu. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania przyjęcia przez klienta.
 15. Prosimy nie wnosić własnych napojów oraz jedzenia na imprezę urodzinową.
 16. Tort pozostaje w zakresie rodziców.
 17. Zasady korzystania z sali zabaw określa regulamin ogólny.

Wpłacając zaliczkę Organizator przyjęcia akceptuje regulamin ogólny oraz regulamin organizacji przyjęć.